Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)